Adatvédelmi irányelvek

Ez az adatvédelmi szabályzat 2018. 10. 25-től hatályos.

A GGPoker gondoskodik az Ön által megadott személyes adatok (továbbiakban Személyes adatok) védelméről. A GGPoker biztosítja, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (továbbiakban GDPR) (az (EU) 2016/679 rendelet). Ennek megfelelően a GGPoker azért adja ki ezt a szabályzatot, hogy tájékoztassa Önt a személyes adatainak felhasználásáról.

A jelen Szabályzat a vállalatra és annak közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött, teljes tulajdonú leányvállalataira vonatkozik, amelyek az Európai Unió (EU) Európai Gazdasági Térségén (EGT) belül folytatnak üzleti tevékenységet, vagy az EU/EGT-n belül az Érintettek személyes adatait dolgozzák fel.

 1. Bevezetés

1.1 Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elismeri, hogy elolvasta a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit, és elfogadja azokat, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a GGPoker az Ön Személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat 3. pontjában meghatározott célokra használja. Ha nem kívánja megadni Személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak alapján, akkor ne adja meg a vonatkozó információkat a Weboldalon, illetve ne adja meg nekünk Személyes adatait más módon. Ha azonban nem adja meg Személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Szolgáltatások egészét.

1.2 A jelen Adatvédelmi szabályzatban meg nem határozott nagybetűs kifejezések a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint értendők.

A jelen Adatvédelmi szabályzat beépül az Általános Szerződési Feltételekbe, és annak részét képezi.

1.3 Fogalommeghatározások:

A jelen dokumentumban használt következő kifejezések: Anonimizálás, “Adatkezelő”, Adatfeldolgozó, Érintett, Adathordozhatóság, Személyes adatok, Feldolgozott/feldolgozás, Álnévtelenítés, Személyes adatok határokon átnyúló feldolgozása, Felügyeleti hatóság a GDPR-ban foglaltakkal azonos jelentéssel bírnak:

Ön: a játékos, az Érintett, aki igénybe veszi a GGPoker szolgáltatásait.

Látogató: a felhasználótól eltérő személy, aki a nyilvános felületet használja, de nincs hozzáférése az Oldal vagy a Szolgáltatás korlátozott területeire.

1.4 Alapelvek:

A jelen szabályzat a következő GDPR alapelveken alapul:

 • A személyes adatok kezelése jogszerű, tisztességes és átlátható módon történik;
 • A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és megőrzése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból történik, és nem kerül sor olyan további feldolgozásra, amely nem egyeztethető össze ezekkel a célokkal;
 • A személyes adatok gyűjtése és megőrzése megfelelő, releváns és a feldolgozás céljával összefüggésben szükséges mértékre korlátozódik;
 • A személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek;
 • Minden ésszerű lépést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozásuk céljára tekintettel pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely lehetővé teszi az Érintett azonosítását, de csak addig, amíg az a személyes adatok feldolgozásához szükséges.
 • Minden személyes adatot bizalmasan kell kezelni és olyan módon kell tárolni, amely biztosítja a megfelelő biztonságot;
 • A személyes adatok nem oszthatók meg harmadik felekkel, kivéve, ha az szükséges ahhoz, hogy azok megállapodás alapján szolgáltatásokat nyújthassanak, amely esetben az Érintett;
 • Az Érintetteknek joguk van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, a feldolgozás korlátozásához, vagy a feldolgozás elleni tiltakozáshoz, valamint az adathordozhatósághoz.
 1. Az általunk gyűjtött információk:

2.1 A Szolgáltatások nyújtásának részeként gyűjtjük az Ön Személyes adatait a fiók regisztrálásakor.

Személyes adat: minden olyan információ, amely alapján Ön személyesen azonosítható, ideértve többek között, de nem kizárólagosan az Ön nevét, vezetéknevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát, mobiltelefonszámát, születési dátumát, nemzeti személyazonosító jeleit, elektronikus helymeghatározó adatait és elektronikus eszköz adatait – ide tartozik az útlevél/jogosívány, MAC-cím és IP-cím.

2.2 A Szolgáltatások nyújtásának részeként adatokat gyűjtünk az Ön által végrehajtott tranzakciókról is, beleértve a használt fizetési kártyák adatait, a játszott játékok adatait és az alapul szolgáló játéktranzakciókat.

 1. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

3.1 Szolgáltatásaink nyújtása során biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait a GDPR-nak megfelelően gyűjtjük, tároljuk és kezeljük. Személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük számunkra:

3.1.1 Az Ön Számlájának és adatainak (beleértve a befizetések és kifizetések feldolgozását) létrehozását, adminisztrálását és kezelését;

3.1.2. A Szolgáltatások nyújtását és személyre szabását (beleértve a fogadások és a játékaink játékának lehetővé tételét);

3.1.3 Az Ön kommunikációjának és kéréseinek fogadását és megválaszolását;

3.1.4 Az Ön értesítését a Szoftver és/vagy a Szolgáltatások frissítéseiről;

3.1.5 Hogy képesek legyünk eleget tenni az Ön számlájával kapcsolatos szabályozási kötelezettségeinknek, többek között az Ön által megadott információk pontosságának ellenőrzésének;

3.1.6 Hogy megfeleljünk a vonatkozó törvények szerinti kötelezettségeinknek és a szabályozó hatóságok felé fennálló kötelezettségeinknek azokban a joghatóságokban, ahol engedéllyel rendelkezünk (beleértve az Egyesült Királyság Szerencsejáték Bizottságát);

3.1.7 A Szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételezett jogellenes, csalárd vagy egyéb helytelen tevékenység kivizsgálását és az abban való közreműködést (beleértve adott esetben az engedélyezett szervezetek/hatóságok által az információk megosztására vonatkozó kérések kezelését);

3.1.8 Piackutatási kampányok elvégzését;

3.1.9 A Szolgáltatások Ön és más ügyfelek általi használatára vonatkozó statisztikák készítését;

3.1.10 A Szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás és támogatás nyújtását Önnek, beleértve a Szolgáltatások módosításait, a technikai frissítéseket és a Felhasználási feltételek (beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot) módosításait;

3.1.11 Feltéve, hogy Ön beleegyezett és nem tagadta meg ezt a lehetőséget, tájékoztatni Önt a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatokról és promóciókról;

3.1.12 Bármely egyéb olyan cél támogatását, amely szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy amelyet Ön a személyes adatainak megadásakor kifejezetten megjelölt. Ezek azok a Célok, amelyek érdekében gyűjthetjük az Ön Személyes adatait.

3.2 Ha bármikor azt szeretné, hogy a fenti célokból történő Személyes adatainak feldolgozását leállítsuk, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi megtesszük a megfelelő lépéseket a feldolgozás leállítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez azt jelentheti, hogy a Fiókját zároljuk. A kapcsolatot a [email protected] címen veheti fel velünk.

3.3 A szolgáltatás jó minőségének biztosítása érdekében figyelemmel kísérhetjük az Ön velünk folytatott bármilyen kommunikációját, akár írásban, akár elektronikus levélben (feljegyzés). Minden feljegyzés a GGPoker tulajdonában marad, és kizárólag a fent felsorolt célokra kerül felhasználásra.

3.4 Abban az esetben, ha az adatkezelés céljai megváltoznak, akkor egy Adatvédelmi közleményben értesítjük Önt, amelyben tájékoztatjuk a változásokról, és kérjük az esetlegesen szükséges további hozzájárulásokat.

 1. Személyes adatainak közzététele

4.1 A jelen Szabályzatban leírtak kivételével az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk ki szándékosan harmadik félnek a Szolgáltatáson gyűjtött és/vagy megőrzött Személyes adatokat.

Személyes adatokat a következő körülmények között adhatunk át harmadik félnek:

4.2. Csoportunk bármely olyan vállalatának (beleértve annak alkalmazottait és alvállalkozóit is), mely segít nekünk a Szolgáltatások nyújtásában, vagy amelynek egyébként szüksége van az ilyen adatok megismerésére;

4.3 Bármely harmadik félnek, mely segít minket a Szolgáltatások nyújtásában, beleértve (de nem kizárólagosan) a fizetési feldolgozókat és a marketing szolgáltatókat;

4.4 Bármely harmadik félnek, mely segíthet nekünk az Ön személyes adatai pontosságának ellenőrzésében, beleértve a pénzügyi intézményeket és a hitelinformációs ügynökségeket (a keresésről készült feljegyzést az ilyen harmadik fél megőrizheti. A biztonsági felhasználás/tervezett felhasználás ebbe a kategóriába tartozik a személyazonossági és okmányellenőrzéshez.

4.5 Bármely harmadik félnek, aki segít nekünk a Szolgáltatások használatának ellenőrzésében, beleértve a csalás és az összejátszás felderítését és megelőzését;

4.6 Bármely vállalkozót vagy egyéb tanácsadót, aki üzleti folyamatainkat ellenőrzi, vagy akinek tanácsadás céljából szüksége van az ilyen információkhoz való hozzáférésre;

4.7 Bármely bűnüldöző szervnek, amelynek ésszerű igénye lehet az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre;

4.8 Bármely szabályozó szervnek vagy felhatalmazott szervezetnek, amelynek ésszerű igénye lehet az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre; és

4.9 A GGPoker bármely potenciális vásárlójának vagy a GGPokerbe vagy a csoportunkhoz tartozó bármely vállalatba befektetőknek (ideértve a fizetésképtelenség esetét is).

4.10 Tájékoztatjuk az Érintetteket, és biztosítjuk, hogy ezek a megbízható partnerek és/vagy harmadik felek betartják a kötelező adatvédelmi intézkedéseket. Az ilyen adattovábbítás során megteszünk minden megfelelő szervezési, technikai és jogi védelmi intézkedést. A személyes adatok EU/EGT-n kívüli továbbítása a 12. pontban leírt eljárást követi.

4.11 A Társaság lehetőséget biztosít ügyfeleinek “chatszobák” használatára, ahol a játékosok egymással kommunikálhatnak. Miközben biztosítjuk, hogy a játékosok a „chatszobai szabályzatban” meghatározott feltételeket betartsák, nem vállalunk felelősséget a chatszobák használatából eredő esetleges adatszegésekért. Ezért Ön vállalja a felelősséget, és semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősek az esetleges adatok megsértéséből eredő károkért.

4.12 Ha bármikor azt szeretné, hogy a fenti célokból történő személyes adatainak feldolgozását leállítsuk, akkor lépjen kapcsolatba velünk, és mi megtesszük a megfelelő lépéseket a feldolgozás leállítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez azt jelentheti, hogy a Fiókját zároljuk. A következő címen léphet velünk kapcsolatba: [email protected]

 1. Az érintettek jogai

5.1 Tiszteletben tartjuk az Ön személyiségi jogait, és ésszerű hozzáférést biztosítunk Önnek a Szolgáltatások használata során megadott Személyes adataihoz. A GDPR szerinti fő jogai a következők:

 1. a tájékoztatáshoz való jog;
 2. a hozzáférés joga;
 3. a helyesbítéshez való jog;
 4. a törléshez való jog;
 5. az adatkezelés korlátozásához való jog;
 6. a feldolgozás elleni tiltakozás joga;
 7. az adathordozhatósághoz való jog;
 8. a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog; és
 9. a hozzájárulás visszavonásához való jog.

5.2 Ha szeretne hozzáférni az Önről tárolt egyéb személyes adatainkhoz vagy módosítani azokat, vagy kérheti, hogy töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, akkor a következő e-mail címen léphet velünk kapcsolatba: [email protected] Kérését hetvenkét (72) órán belül visszaigazoljuk és haladéktalanul kezeljük. A GGPoker egy hónapon belül válaszol ezekre a kérésekre, azzal a lehetőséggel, hogy ezt az időtartamot különösen összetett kérések esetén az Alkalmazandó Joggal összhangban meghosszabbítjuk. Az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Ön számlája aktív, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, vagy hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek, vitákat rendezzünk és érvényt szerezzünk megállapodásainknak a 13. pontban leírtak szerint.

5.3 Ön bármikor frissítheti, helyesbítheti vagy törölheti a fiókjára vonatkozó adatait és beállításait, ha a Pénztárban a Fiókom fülön található Fiókbeállítások oldalra lép. Felhívjuk figyelmét, hogy bár az Ön által végrehajtott módosítások azonnal vagy ésszerű időn belül megjelennek az aktív felhasználói adatbázisokban, az Ön által megadott összes adatot megőrizhetjük biztonsági mentés, archiválás, csalás és visszaélés megelőzése, elemzések, jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy ha egyéb okból úgy véljük, hogy erre jogos okunk van. Ahol szükséges és lehetséges, anonimizálást vagy álnévtelenítést alkalmazunk a személyes adatokra, hogy csökkentsük az érintetteket érintő kockázatokat.

5.4 Ön elutasíthatja bizonyos Személyes adatok megosztását velünk, amely esetben előfordulhat, hogy nem tudjuk Önnek a Szolgáltatás egyes vagy valamennyi funkcióját biztosítani.

5.5 Ön bármikor tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, jogos okokból, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok másként nem engedik.

5.6 Az alkalmazandó joggal összhangban fenntartjuk a jogot, hogy visszatartsuk a Személyes adatok nyilvánosságra hozatalát, ha az ilyen nyilvánosságra hozatal hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

5.7 Önnek joga van az adathordozáshoz, amelynek értelmében Ön mint Érintett kérheti, hogy az általunk megőrzött összes személyes adatot térítésmentesen, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy az ilyen kérelmek teljesítéséért díjat számítsunk fel, ha azokat nyilvánvalóan megalapozatlannak vagy túlzott mértékűnek tartjuk. A Társaság ésszerű adminisztrációs költséget számíthat fel, ha további másolatokat kérnek. Az ilyen kérésekről nyilvántartást vezetünk, beleértve a naplózást is.

5.8 Ha az Érintettektől személyes adatrekordok megsemmisítésére vonatkozó kéréseket kapunk, biztosítjuk, hogy ezeket a kéréseket ésszerű időn belül kezeljük. Az ilyen kérelmekről nyilvántartást vezetünk, beleértve a naplózást is.

5.9 Törekszünk arra is, hogy megfelelő törlési mechanizmusokat szerezzünk be annak biztosítására, hogy a Személyes adatok ne kerüljenek ki a szervezeten kívülre.

5.10 Amennyiben nem tartjuk be az előírt adatvédelmi kötelezettségeket, Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

 1. Kapcsolatfelvétel

6.1 A GGPoker Group tagjairól és működési helyükről teljes körű tájékoztatást a [email protected] címen kaphat.

6.2 Ha bármikor úgy gondolja, hogy nem tartottuk be a jelen Adatvédelmi szabályzatot, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen, és mi igyekszünk azonnal megállapítani és orvosolni a problémát.

 1. Reklám és a sütik használata

7.1 A sütik olyan információk, amelyeket a weboldal az Ön számítógépének merevlemezére továbbít nyilvántartási céllal. A sütik hasznosabbá tehetik a böngészést azáltal, hogy információkat tárolnak az Ön preferenciáiról az egyes oldalakon, így lehetővé téve a weboldal tulajdonosai számára, hogy hasznosabb funkciókat biztosítsanak a felhasználók számára. Nem tartalmaznak név- vagy címadatokat, illetve olyan információkat, amelyek lehetővé tennék, hogy bárki felvegye Önnel a kapcsolatot telefonon, e-mailben vagy más módon. A legtöbb böngésző kezdetben úgy van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Ha szeretné, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy letiltja a cookie-kat, vagy tájékoztatja Önt, amikor azok engedélyezve vannak.

7.2 A cookie-k letiltására vonatkozó információkat az operációs rendszer kézikönyvében vagy a böngésző útmutatójában, illetve az internetszolgáltatójával való kapcsolatfelvétel útján kaphat. Tekintettel azonban arra, hogy a GGPoker néha cookie-kat használ, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a Weboldal előnyeit, ha letiltja a cookie-kat.

7.3 Online póker szolgáltatásunk munkamenet sütiket használ az Ön munkamenetének létrehozásához és fenntartásához. A cookie-k engedélyezése esetén nem kell észrevennie semmilyen különbséget a szolgáltatásban. A GGPoker megköveteli, hogy webböngészője elfogadjon egy munkamenet-sütit, mielőtt bejelentkezhetne vagy regisztrálhatna a szolgáltatásra. A munkamenet-sütik csak addig léteznek, amíg Ön be nem zárja a böngészőjét, szemben az állandó sütikkel, amelyeket a böngésző a lejáratukig tárol. Ha az Ön böngészője úgy van beállítva, hogy letiltja a cookie-kat, akkor korlátozhatja a GGPokerhez való hozzáférését.

7.4 A GGPoker weboldalai elektronikus képeket, úgynevezett web beaconöket vagy spotlight tageket tartalmazhatnak. Ezek lehetővé teszik a GGPoker számára, hogy számolja azokat a felhasználókat, akik meglátogattak bizonyos oldalakat a weboldalunkon. A webjelzők és a spotlight tagek nem az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre szolgálnak, ezek egyszerűen egy olyan eszköz, amelyet arra használunk, hogy összesített módon elemezzük, hogy mely weboldalakat nézik meg az ügyfelek.

7.6 Ha Ön ellenzi a sütiket, vagy törölni szeretné a számítógépén már tárolt sütiket, kövesse a meglévő sütik törlésére és a jövőbeli sütik letiltására vonatkozó utasításokat a webböngészőjében vagy azzal egyenértékű szoftverben. További információk a www.aboutcookies.org oldalon találhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k törlése vagy letiltása miatt előfordulhat, hogy a Weboldal bizonyos területeihez vagy funkcióihoz nem férhet hozzá.

7.7 A Weboldal működésének részeként, valamint a weboldal forgalmának saját statisztikai elemzése céljából Weboldalunk automatikusan naplózza az internetes IP-címeket. A Weboldal látogatóinak e-mail címét nem naplózzuk. Hirdetési rendszerünk naplózza az IP-címeket, hogy pontosabb hirdetési funkciókat, például nyelvspecifikus bannereket tudjon biztosítani.

7.8 Bár a Weboldal tartalmazhat tőlünk eltérő felek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket, nem vagyunk felelősek az ilyen weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért.

 1. Kiskorúak és gyermekek adatainak védelme

8.1 A kiskorúak magánéletének védelme különösen fontos. Szolgáltatásunk nem 18 év alatti gyermekeknek szól, és tudatosan nem gyűjtünk Személyes adatokat 18 év alatti gyermekektől. Ha Ön 18 év alatti személy, kérjük, hogy ne használja semmilyen időpontban és semmilyen módon a Szolgáltatást. Ha tudomást szerzünk arról, hogy a Szolgáltatáson keresztül 18 év alatti személyektől gyűjtöttek Személyes adatokat, akkor megtesszük a megfelelő lépéseket ezen adatok törlésére. Ha Ön szülő vagy gyám, és felfedezi, hogy 18 év alatti gyermeke Fiókot regisztrált a Szolgáltatáson, akkor értesíthet minket a [email protected] címen, és kérheti, hogy töröljük gyermeke Személyes adatait a rendszereinkből.

 1. Biztonság

9.1 Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az Ön adatainak elvesztése, azokkal való visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatása, közzététele vagy megsemmisítése elleni védelem érdekében. A GGPoker lépéseket tett a személyes adatokat feldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és rugalmasságának biztosítására, és fizikai vagy technikai incidens esetén időben helyreállítja az információk rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét.

9.2 Az Ön nyereményeit és kifizetéseit szigorúan bizalmasan kezeljük, és a nyereményadatokat biztonságos működési környezetben tároljuk. A nyereményadatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha törvény, rendelet vagy hasonló kormányzati hatóság előírja az ilyen adatok közlését.

9.3 Az interneten keresztüli átvitel vagy az elektronikus tárolás egyetlen módszere sem 100%-ban biztonságos. Nem tudjuk biztosítani vagy garantálni a nekünk továbbított vagy a Szolgáltatásban tárolt információk biztonságát, azonban gondoskodunk arról, hogy a Személyes adatok védelmére tervezett megfelelő biztonsági mechanizmusokat alkalmazzunk a Személyes adatok ellopásának, visszaélésének vagy visszaélésének megakadályozása, valamint a Személyes adatok megsértésének megelőzése érdekében. Ha úgy véli, hogy személyes adatai sérültek, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen.

 1. Adatsértés

10.1 Ha tudomást szerzünk a Személyes adatok feltételezett vagy tényleges megsértéséről, belső vizsgálatot végzünk, és időben megtesszük a megfelelő korrekciós intézkedéseket. Amennyiben az Érintettek jogait és szabadságát bármilyen kockázat fenyegeti, indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint 72 órán belül értesítjük az illetékes felügyeleti hatóságokat.

10.2. Abban az esetben, ha a személyes adatok megsértése valószínűleg magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságára nézve, az adatvédelmi tisztviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy az összes érintett Érintettet indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassák a jogsértésről.

 1. Adatvédelmi beállítások

11.1 Bár lehetővé tehetjük az adatvédelmi beállítások módosítását bizonyos Személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében, kérjük, vegye figyelembe, hogy semmilyen biztonsági intézkedés nem tökéletes vagy áthatolhatatlan. Ezenkívül nem tudjuk ellenőrizni más felhasználók tevékenységét, akikkel Ön esetleg megosztja adatait. Nem tudjuk és nem is garantáljuk, hogy az Ön által a Szolgáltatáson közzétett vagy a Szolgáltatásra továbbított információkat nem tekintik meg illetéktelen személyek. Megtettük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben megvédjük az Ön Személyes adatait az átvitel során azáltal, hogy HTTPS-t használunk a Weboldalunkon, valamint TLS 1.2 (erős protokoll), ECDHE_RSA P-256-tal (erős kulcscsere) és AES_256_GCM (erős titkosítás).

 1. Adatmegőrzés

12.1 Az általunk bármilyen cél vagy célok érdekében feldolgozott személyes adatokat nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

12.2 Az Öntől gyűjtött Személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az Ön fiókja aktív, vagy egyébként korlátozott ideig, ameddig szükségünk van rájuk azon célok teljesítéséhez, amelyekhez eredetileg gyűjtöttük őket, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

12.3 A megőrzési időszakok a megkeresésekkel kapcsolatos néhány hónaptól akár több mint tíz évig is terjedhetnek, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek és az adatmegőrzési szabályzatunkkal összhangban, viták rendezése és megállapodásaink érvényesítése érdekében, illetve az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

12.4 Biztosítjuk, hogy minden alkalmazott, ügynök, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító és bármely más harmadik fél betartsa az általunk meghatározott megőrzési időszakokat, és ennek megfelelően képzett legyen.

 1. Nemzetközi átutalások

13.1 A GGPoker egy vállalatcsoport részét képezi, és az Ön által megadott személyes adatok az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba továbbításra és tárolásra kerülhetnek, mivel olyan beszállítókat és adatfeldolgozókat használunk, amelyek székhelye az EU/EGT-n kívül van, vagy az EU/EGT-n kívüli szervereket állunk kapccsolatban, mint például a kanadai NSUS Group esetében. A személyes adatokat az EU/EGT-n kívül működő, az egyik beszállítónknak, például a GGPokernek dolgozó személyzet is feldolgozhatja. Az Ön személyes adatainak továbbítására akkor kerülhet sor, ha bármelyik szerverünk az EU/EGT-n kívüli országban található, vagy ha valamelyik szolgáltatónk az EU/EGT-n kívüli országban található. Ha az Ön Személyes adatait ilyen módon az EU/EGT-n kívülre továbbítjuk vagy tároljuk, lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatvédelmi jogai továbbra is védve legyenek a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint, valamint a GDPR-nak és más vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 1. Adatvédelmi tisztviselő/képviselő

14.1 Adatvédelmi képviselőnk, aki a GGPoker adatvédelmi és adatvédelemmel kapcsolatos ügyeiért felelős, a következő címen érhető el: [email protected]

14.2 A személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban minden kérést/megkeresést indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkezéstől számított 30 napon belül megoldunk.

14.3 Az ilyen kérések megkeresése és postázása során ésszerű erőfeszítéseket teszünk az Ön személyazonosságának megerősítésére és a Személyes adatok jogosulatlan feldolgozásának megakadályozására.

 1. Elszámoltathatóság

15.1 Felelősek vagyunk a fentiekben vázolt elvek betartásáért, és képesek vagyunk bizonyítani azt.

15.2 A GGPoker az adatvédelmi hatásvizsgálatot (DPIA) rendszeresen és/vagy az adatfeldolgozási tevékenység bármilyen módosítása esetén az adatvédelmi hatásvizsgálati iránymutatásoknak megfelelően végzi el.

 1. 1 Irányadó jog

16.1 A jelen szabályzat célja, hogy megfeleljen a GGPoker Limited székhelye és működési helye szerinti ország törvényeinek és rendeleteinek. A jelen Szabályzat és az alkalmazandó törvények és rendeletek közötti bármilyen ellentmondás esetén az utóbbiak az irányadóak.

 1. A jelen Adatvédelmi szabályzat módosításai

17.1 A Vállalat fejlődésével szükségessé válhat a jelen Szabályzat frissítése, hogy lépést tartson a weboldal, a szoftver, a szolgáltatások, az üzleti tevékenység és a vonatkozó jogszabályok változásaival. Mindazonáltal mindig fenntartjuk elkötelezettségünket az Érintett adatainak tiszteletben tartása iránt. Biztosítjuk, hogy az Érintetteket a jelen Szabályzatban bekövetkező lényeges változásokról emailben (az Érintett által megadott legutóbbi e-mail címen) értesítjük, vagy a jelen Szabályzat egyéb módosításait a hatályba lépésük időpontjával együtt a weboldal egy könnyen megtalálható részén közzétesszük.

 1. Érvényesség

A jelen dokumentumot (2018. október 25-én) frissítették, és ettől a naptól hatályos.

Elérhetőségek: Adatvédelmi tisztviselő

E-mail: [email protected]