FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

GGPOKER.COM

Utoljára frissítve: 2021. augusztus 25.

Verzió 20210825.1

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (EULA) A GG INTERNATIONAL LIMITED SZÁMÁRA: FONTOS – KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, MIELŐTT SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATÁHOZ ÉS/VAGY SZOFTVEREINK LETÖLTÉSÉHEZ FOLYAMODNA, MIVEL EZEK ELFOGADÁSA JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁSNAK MINŐSÜL. AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE, HOGY RENDSZERESEN ÁTTEKINTSE EZT AZ SZERZŐDÉST, MIVEL A WEBOLDAL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOS HASZNÁLATA AZ ALÁBBIAKBAN FOGLALT FELTÉTELEK FOLYAMATOS ELFOGADÁSÁNAK MINŐSÜL.

Bevezetés

Az alábbi, általunk időről időre frissített és itt elérhetővé tett feltételek (továbbiakban Feltételek) szabályozzák az Ön (a jelen EULA teljes terjedelmében Önre is vonatkozik) és a GG International Limited és/vagy annak kapcsolt vállalatai (a jelen Feltételekben együttesen mi, minket vagy miénk) közötti kapcsolatot az Ön számára közvetlenül vagy közvetve általunk engedélyezett szoftverek használatával és a ggpoker.comról letöltött játékklienssel (GGPoker) való játékával kapcsolatban.

A GGPokert a GG International Limited (továbbiakban GGIL vagy a Társaság) üzemelteti, amely egy Man-szigeti székhelyű társaság, amelynek székhelye 8 UPPER DUKES ROAD, DOUGLAS, IM2 4BA, Man-sziget. A Man-szigeti Szerencsejáték Felügyeleti Bizottság engedélyezte és szabályozza az online szerencsejáték-engedélyek működtetését. A GGIL online kaszinó szolgáltatásokat (továbbiakban Szolgáltatások) kínál GGPoker márkanéven és a www.ggpoker.com weboldalon keresztül. Amellett, hogy a GGIL szolgáltatásait az interneten keresztül kínáljuk, időről időre alternatív médiumokon, például mobil eszközökön keresztül is kínálhatjuk termékeinket és szolgáltatásainkat. Amikor Ön a GGIL szolgáltatásait bármilyen médiumon keresztül használja, a jelen szerződés az adott körülményeknek megfelelő mértékben vonatkozik az ilyen használatra.

A GGPoker használata és/vagy bármely játék (továbbiakban Játék(ok)) Ön általi használata azt jelenti, hogy elfogadja a jelen Feltételeket, amelyek jogilag kötelező érvényűek. Amennyiben nem ért egyet a feltételek elfogadásával és betartásával, kérjük, ne nyisson számlát, ne használja tovább a weboldalt, és ne vegyen részt a Játékokban. A jelen Feltételek meghatározzák azokat a jogilag kötelező érvényű feltételeket, amelyek a Játék vagy a GGPoker Ön általi használatára vonatkoznak, függetlenül attól, hogy milyen módon fér hozzá és/vagy használja, akár személyi számítógépen, mobileszközökön vagy más módon. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Feltételek az Ön és köztünk létrejött megállapodást képezik, és meghatározzák az Ön és köztünk a Játékokkal és a GGPokerrel kapcsolatban fennálló jogokat és kötelezettségeket. Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen Feltételek elfogadásához és betartásához szükséges joggal, felhatalmazással és képességgel, valamint, hogy teljes mértékben elolvasta és megértette a jelen Feltételeket teljes ítélőképességében.

A ggpoker.com (továbbiakban Weboldal) meglátogatásával, regisztrációval és/vagy a Szolgáltatások további használatával elfogadja, hogy a következőkre kötelezi magát:

A jelen Feltételek elfogadásával elfogadja továbbá az

minden egyéb olyan feltételünk, játékszabályzatunk, szabályunk, amely a mindenkori alkalmazandó Játékra, promóciókra, bónuszokra, különleges ajánlatokra vagy a Weboldal Ön általi használatának bármely más aspektusára vonatkozik.

A jelen Feltételek és a Házirend közötti ellentmondás esetén az ellentmondás mértékéig a jelen Feltételek az irányadóak.

A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

1.1 Előfordulhat, hogy a Feltételeket számos okból, többek között kereskedelmi okokból, új törvényeknek vagy szabályozásoknak való megfelelés érdekében vagy ügyfélszolgálati okokból módosítanunk kell. A legfrissebb feltételek itt érhetők el, és a hatálybalépésük dátumát feljegyezzük.

1.2 Amennyiben a Feltételekben lényeges változtatásokat kívánunk eszközölni, az alábbi módszerek valamelyikén keresztül az ésszerűen kivitelezhető mértékben előzetesen értesítjük Önt az ilyen változtatásokról:

 • E-mailben (az Ön által korábban megadott e-mail címre, ha van ilyen)
 • Üzenetben a játékkliens postafiókjában
 • Értesítéssel a Weboldalon.

1.3 Amennyiben a Feltételekben olyan változtatásokat eszközlünk, amelyekről közvetlenül kívánjuk értesíteni, ezt a saját belátásunk szerint megfelelőnek ítélt értesítési módszerrel tesszük meg.

1.4 A saját belátásunk szerint felkérhetjük az új Feltételek elfogadására az „Igen” vagy „Elfogadom” gombra való kattintással, egy „jelölőnégyzet” bejelölésével vagy az Ön általi megerősítés bármely más hasonló módszerével. Ha ilyen megerősítést ad nekünk, vagy ha a jelen 1. bekezdés (Feltételek változásai) szerinti értesítést követően továbbra is használja a Szolgáltatásokat és/vagy a Fiókját, akkor ettől az időponttól kezdve úgy tekintjük, hogy elfogadta az új Feltételeket (beleértve az esetleges kiegészítéseket, törléseket, helyettesítéseket), és azok kötelező érvényűek az Ön számára. Ha bármely változás elfogadhatatlan, akkor az alábbi 2.6. bekezdésben leírtak szerint megszüntetheti a Szolgáltatások használatát és/vagy zárolhatja Fiókját.

1.5 Továbbra is az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Feltételeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy továbbra is elfogadja azokat minden alkalommal, amikor a Weboldalt és a Szolgáltatásokat használja.

SZÁMLANYITÁS ÉS BIZTONSÁG

2.1 A regisztráció, a számlanyitás és a Játékokban való részvétel érdekében kijelenti és garantálja, hogy:

 • Legalább 18 éves, és megfelel az Ön helyi joghatósága szerinti, a velünk való szerződéskötéshez, a Weboldal használatához és a Játékokban való részvételhez szükséges minimális életkornak
 • Nem alkalmazottja/szerződött partnere (i) a GGIL-nek vagy (ii) a GGIL csoport bármely vállalatának
 • Mindenkor betartja a jelen Feltételeket és az Ön és köztünk létrejött egyéb megállapodásokat
 • Jogilag képes szerződéseket kötni
 • Nem zárták ki a szerencsejátékból, és jelenleg sem zárják ki a szerencsejátékból
 • Korábban semmilyen okból nem zároltuk a számláját
 • Tudomásul veszi, hogy az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy megértse és teljes mértékben megfeleljen a saját országában vagy államában alkalmazandó törvényeknek vagy szabályozásoknak.

2.2 Ha Ön nem felel meg a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek, nem jogosult a Weboldal használatára. Fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük és/vagy zároljuk minden olyan állítólagos ügyfél számláját, aki nem felel meg a jogosultsági követelményeknek, és érvénytelenítsük az ilyen számlákon keresztül megkötött fogadásokat.

2.3 Csak egy számlát nyithat. Ha egynél több számlája van, erről haladéktalanul tájékoztatnia kell minket. Továbbá, minden egyes IP-cím/háztartás esetében csak egy számla engedélyezett. Ha egynél több számlát nyit, bármelyik számlán lévő nyereményt elveszítjük, és az összes számlát zárolhatjuk. Ha úgy találjuk, hogy egynél több számla van regisztrálva az Ön háztartása számára (továbbiakban Duplikált számla), fenntartjuk a jogot, hogy blokkoljuk vagy zároljuk az adott háztartás bármelyik vagy valamennyi számláját. A duplikált számláról végrehajtott összes tranzakciót érvénytelenítjük.

2.4 Minden olyan hozam, nyeremény vagy bónusz, amelyet a duplikált számla aktív időszakában szerzett vagy felhalmozott, elveszhet, mi visszakövetelhetjük, és Ön köteles kérésre visszaadni nekünk minden olyan összeget, amelyet a duplikált számláról fizettek ki, valamint adminisztrációs díjat is felszámítunk.

2.5 Önnek kell karbantartania a számláját és naprakészen tartania az adatait.

2.6 Ha meg kívánja szüntetni a számláját, akkor erre vonatkozó kérelmet kell küldenie a [email protected] címre, vagy az alkalmazáson belül a végleges kizárás funkciót kell használnia. Számlája zárolásával elveszíti az esetlegesen megszerzett promóciós bónuszokat, díjakat vagy előnyöket is. Abban az esetben, ha a számláját szerencsejáték-függőség vagy csalás miatt zárták be, tudomásul veszi, hogy nem nyithat új számlát.

2.7 A Társaság nem vállal felelősséget, ha sikerül új számlát nyitnia, sem az ilyen cselekményért, sem pedig bármilyen közvetlen vagy közvetett következményes kárért.

2.8 A Társaságnak jogában áll bármikor lezárni az itt meghatározott követelmény megszegésével megnyitott új számlát.

2.9 Köteles megadni az összes kötelező, általunk kért adatot. Nem vállalunk felelősséget a hibás bejegyzésekért, beleértve, de nem kizárólagosan az adatbeviteli hibát.

2.10 Nem nyithat számlát, ha olyan joghatóságban tartózkodik, ahol a számla igénylése vagy megnyitása és/vagy a Szolgáltatásaink használata jogellenes vagy ellentétes bármely vonatkozó szabályozással. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy ez ne így legyen. Fenntartjuk a jogot, hogy azonnal felfüggesszük a számláját, ha felfedezzük, hogy számláját tiltott joghatóságból nyitották vagy használják. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor kérjünk korigazoló dokumentumokat bármely ügyfelünktől.

2.11 Nem fogadunk el olyan játékosokat, akik meghatározott országokban és joghatóságokban élnek. Általános szabály, hogy ha egy potenciális játékos nem találja a regisztráció során elérhető országok listáján a lakóhelye szerinti országot, az azt jelenti, hogy a GGPoker nem tudja őt játékosként elfogadni, így ez a személy nem férhet hozzá a GGPoker termékeihez és szolgáltatásaihoz.

2.12 Teljes belátásunk szerint azonnal felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az számláját, ha megszegi a jelen Feltételek szerinti bármely kötelezettségét. Fenntartjuk a jogot, hogy követeljük a számláján fennmaradó egyenleget, valamint a jogsértés által okozott károkat.

AZ ÖN SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE; PÉNZMOSÁS ELLENI KÖVETELMÉNYEK

3.1 Ön garantálja, hogy :

3.1.1 Nem fiatalabb 18 (tizennyolc) évesnél, vagy bármely olyan törvényes életkornál, amely a vonatkozó törvények vagy joghatóság szerint a szerencsejáték vagy játéktevékenységek végzéséhez szükséges (továbbiakban Törvényes kor)

3.1.22 A számlanyitáskor megadott adatai helyesek és

3.1.3 A befizetett pénz nem származik olyan tevékenységből, amely illegális.

3.2 A Társaság betartja a Man-szigeti törvényeket, rendeleteket és irányelveket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozóan. A gyanús tranzakciókat a Társaság kivizsgálja, és szükség esetén a Társaság gyanús tranzakcióról jelentést tesz az illetékes hatóságoknak. Minden ilyen esetben a Társaságnak tilos tájékoztatnia bármely érintett játékost vagy harmadik felet arról, hogy vizsgálat folyik vagy folyhat, vagy hogy információt továbbítottak vagy továbbíthatnak az illetékes hatóságoknak, kivéve korlátozott körülmények között. Továbbá, bármilyen gyanús tranzakció esetén a Társaság felfüggesztheti, zárolhatja vagy lezárhatja az érintett játékos(ok) számláját (számláit), és visszatarthatja a pénzeszközöket, ahogy azt a törvény és/vagy az illetékes hatóságok előírják.

3.3. A játékosok által az oldalunkon végrehajtott összes tranzakciót ellenőrizzük a pénzmosás és minden más illegális tevékenység megelőzése érdekében.

3.4 A feltételek elfogadásával felhatalmaz bennünket arra, hogy személyazonosságának és elérhetőségének megerősítése, valamint a pénzmosás megelőzése érdekében saját magunk vagy harmadik felek (beleértve a szabályozó hatóságokat is) által megkövetelt ellenőrzéseket (továbbiakban ellenőrzések) végezzünk.

3.5 Szabályozás szerint személyazonosító okmányt és lakcímet igazoló dokumentumot kell beszereznünk, ha az Ön által felvett összeg meghaladja a 3000 eurót (vagy ennek megfelelő összeget más pénznemben), vagy ha a kifizetés időpontját közvetlenül megelőző 30 napon belül Önnek teljesített összes többi kifizetéssel eléri ezt az összeget, akkor a személyazonosságát megfelelő módon kell igazolnia. Az elfogadható dokumentum egy aktuális, kormány által kiállított fényképes személyazonosító okmány, például útlevél vagy vezetői engedély másolata, a lakcímet igazoló dokumentum másolata, például bankszámlakivonat, közüzemi számla vagy adószámla, amelynek keltezése nem haladhatja meg a dokumentum benyújtását megelőző 90 napot.

3.6 A pénzfelvétel késedelmet szenvedhet, ha a 3.7 bekezdésben meghatározott 30 napos időszakon belül eléri a teljes ellenőrzéshez szükséges 3000 eurós pénzfelvételi küszöbértéket.

3.7 Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Önnel, és arra kell kérnünk, hogy az ellenőrzések elvégzése érdekében adjon további információkat közvetlenül nekünk. Ha nem adja meg vagy nem tudja megadni nekünk ezeket az információkat, akkor felfüggeszthetjük a számláját, amíg nem adja meg nekünk ezeket az információkat, vagy véglegesen bezárhatjuk a számláját.

3.8 Továbbá, ha az életkorát a regisztráció során nem sikerül sikeresen ellenőrizni;

az fiókja zárolva marad, semmilyen szerencsejáték nem lesz engedélyezett mindaddig, amíg az életkor ellenőrzése sikeresen le nem zárul. Ha egy ügyfélről az életkor-ellenőrzés befejezése után kiderül, hogy kiskorú, minden tranzakciót érvénytelennek nyilvánítunk, és a kapcsolódó befizetett pénzösszegeket 5 munkanapon belül visszautaljuk.

KOCKÁZAT

4.1 A Játékban való részvétel az Ön belátása és kockázata. Tisztában van azzal, hogy a valódi pénzes játékokban való részvétel erősen spekulatív jellegű, és ezért bizonyos fokú kockázatot rejt magában. Elismeri, hogy anyagilag teljes mértékben felkészült az ilyen kockázatok vállalására és az esetleges veszteségek helytelen elviselésére, és hogy képes elviselni az Ön által elkövetett fogadások teljes veszteségét. Teljes mértékben felelős az Ön által megadott információkért, és nem vállalunk felelősséget az Ön által tett helytelen bejegyzésekért, beleértve az adatbeviteli hibákat is a kínált fogadások tekintetében.

4.2 Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az GGPokeren végzett tranzakcióinak minden részlete helyes legyen. A tranzakciós előzményeit a Weboldalon érheti el. Miután egy tranzakciót megerősített, azt nem lehet törölni.

4.3 Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által kért tranzakciót vagy annak egy részét saját belátásunk szerint bármikor teljes egészében vagy részben visszautasítsuk. Egyetlen tranzakciót sem fogadunk el, amíg nem erősítettük meg, hogy azt elfogadtuk. Ha nem kap visszaigazolást arról, hogy a tranzakcióját elfogadtuk, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

AZ ÖN GGPOKER SZÁMLÁJA

5.1 A Játékban csak a ggpoker.comról letöltött játékkliens segítségével létrehozott számlájáról elhelyezett fogadások fogadhatók el, és a Játékban elért nyereményei a számláján kerülnek jóváírásra. Minden befizetést és kifizetést megkönnyíthet a Saját számla oldalra való belépéssel.

5.2 Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármilyen okból megtagadjunk vagy korlátozzunk (a Házirendben vagy a Weboldalon meghatározott minimális és maximális összegek meghatározásával) bármilyen fogadást és/vagy kifizetést. Abban az esetben, ha egy fogadást saját belátásunk szerint érvénytelennek tekintünk vagy érvénytelennek nyilvánítunk, a számlájáról levont, az adott fogadásra vonatkozó összeget jóváírjuk a számláján.

5.3 A fogadások csak akkor érvényesek, ha szerverünk elfogadta őket. Amíg a szerverünk el nem fogadja, az Öntől érkező közlések nem kötelező érvényűek számunkra, és a GGPoker vagy a Weboldalon megjelenő minden információ kizárólag játékra való meghívásnak minősül. Elfogadja, hogy nyilvánvaló tévedés hiányában a mi nyilvántartásunk a végső hatóság az Ön által elhelyezett fogadások feltételeinek és a fogadás körülményeinek meghatározásában.

5.4 A számlája az Ön személyes fiókja. Nem engedheti meg másoknak, hogy a  Fiókját használják, vagy hogy bármilyen nyereményt elfogadjanak, vagy részt vegyenek a Játékok bármelyikében. Bármely személy, akiről kiderül, hogy megsértette ezt a szakaszt, felelős a számláján keletkezett összes veszteségért, de nem jogosult a nyeremények átvételére.

5.5 Az Ön felelőssége, hogy jelszavát bizalmasan és biztonságban tartsa, és kizárólag Ön felelős a fiókja adatainak és jelszavának biztonságáért. Ön felelős a fiókja és/vagy jelszava jogosulatlan használatáért. Abban az esetben, ha egy harmadik fél fogadást köt vagy vélhetően fogadást kötött a számlájáról, az ilyen fogadás érvényesnek minősül, és a számláján keletkezett veszteségekért Önt terheli a felelősség, függetlenül attól, hogy tudott-e arról, hogy a harmadik fél eltulajdonította a számla- és jelszóadatait.

5.6 Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatai mindig biztonságban legyenek, Ön is elismeri, hogy vannak olyan esetek, amelyek károsíthatják, megrongálhatják, törölhetik vagy bármilyen módon megváltoztathatják az adatait, és amelyekre nincs ráhatásunk. Mindazonáltal gondoskodunk arról, hogy a Személyes adatok védelmére tervezett megfelelő biztonsági mechanizmusokat alkalmazzuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a Személyes adatok ellopását, visszaélését vagy visszaélését, valamint a Személyes adatok megsértését.

5.7 Létfontosságú, hogy gondoskodjon arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait a lehető legnagyobb mértékben naprakészen tartsa. Fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük a fiókját, ha azt gyanítjuk, hogy ezek az adatok pontatlanok. Az Önre vonatkozó információkat az Adatvédelmi Irányelveknek és a Süti Szabályzatunknak megfelelően kezeljük.

5.8 A GGIL és bármely harmadik fél, akivel a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban szerződést köt, az Ön személyazonosságára vonatkozó információkat – többek között a nevét, címét és fizetési adatait – az Adatvédelmi szabályzatunkkal és a Süti szabályzatunkkal összhangban tárolja. Ezekre az információkra támaszkodunk az Önnel való megállapodás megkötésekor. Beleegyezik, hogy kártalanít minket és mentesíti minket minden olyan költség, követelés, kár és kiadás alól, amely az Ön által megadott információkban szereplő bármely valótlanság vagy pontatlanság miatt merül fel.

ÜGYFÉLALAP-VÉDELEM

6.1 Az Ön által a Társaságnál elhelyezett pénzeszközöket a Társaság nevére szóló elkülönített bankszámlán (továbbiakban Kijelölt számla) tartjuk az ügyfelek pénzére vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy minden ilyen pénzeszköz védett, és fizetésképtelenség esetén megfelelően esedékes pénzeszközök kifizethetők az ügyfélnek.

6.2 A Társaság az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeinek megfelelő összeget tart a Kijelölt számlán, amely kizárólag a játékosok egyenlegének tartására szolgál. Ez a Kijelölt számla semmilyen működési célra nem használható, és a Kijelölt számla egyenlegét harmadik fél könyvvizsgálói ellenőrzik annak megerősítése érdekében, hogy az megegyezik a játékos teljes egyenlegével, hogy az megfeleljen bármely kifizetési kérelemnek.

6.3 A számláján tartott pénzek nem kamatoznak.

KORLÁTOZÁSOK

7.1 Beleegyezik, hogy tartózkodik a GGPoker vagy a Weboldalunk használatától:

 • a megállapodás szerinti célt meghaladóan vagy azon túl
 • a hozzájárulásunk nélkül terjeszteni, eladni, licencelni, biztosítani vagy más módon harmadik fél számára elérhetővé tenni bármilyen szolgáltatást
 • olyan anyagok vagy információk tárolása vagy továbbítása, amelyek jogsértők, rágalmazók, becsületsértők, obszcének, csalárdak, hamisak vagy sértik bármely más személy tulajdonjogát vagy szellemi tulajdonjogát, vagy más módon károsak, törvénytelenek vagy vétkesek, vagy sértik bármely harmadik fél személyiségi jogait
 • bármilyen módon sérti az alkalmazandó törvényeket, szabályokat vagy rendeleteket; vagy
 • vírusok, rosszindulatú programok vagy más rosszindulatú kódok továbbítása.

7.2 Tilos módosítani, visszafejteni vagy más módon manipulálni, zavarni vagy megzavarni a Weboldalon és/vagy a Játékokban használt szoftvereinket. A Weboldal és a Játékok integritásának biztosítása érdekében fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor letiltsuk bizonyos IP-címekről érkező felhasználók hozzáférését ugyanazon asztalokhoz vagy versenyekhez.

7.3 Saját belátásunk szerint és indoklási kötelezettség nélkül kizárhatunk bármely ügyfelet a Szolgáltatásainkból általában és/vagy az általunk időről időre bevezetett kiválasztott promóciók és ajánlatok igénybevételéből.

7.4 Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalt és/vagy a GGPoker bármely játékát saját belátásunk szerint azonnali hatállyal és az Ön értesítésére vonatkozó kötelezettség nélkül felfüggesszük, megszüntessük, módosítsuk, eltávolítsuk vagy kiegészítsük.

BEFIZETÉSEK

8.1 A befizetéseket a pénztár oldalon megadott fizetési módokon keresztül teheti meg, amelyek közé tartoznak a hitelkártyák, bankkártyák, különböző alternatív fizetési lehetőségek és bitcoinok.

8.2 Ha fogadásokban vagy játékokban kíván részt venni a Weboldalon keresztül, akkor pénzt kell befizetnie a számlájára, amelyet aztán fogadások elhelyezésére vagy játékokra használhat. Fenntartjuk a jogot, hogy a játékosok befizetésein KYC-ellenőrzést végezzünk a jogszabályi megfelelés érdekében.

8.3 Befizetési módonként minimális befizetési követelmények vannak. A befizetési módonkénti minimális befizetések részleteit a pénztár oldal magyarázza el.

8.4 A játékosszámlára történő befizetések a Társaság számlájára történő átutalással történnek a Weboldalon megadott fizetési módokon keresztül. A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megváltoztassa az elfogadott fizetési módokat. A Társaság fenntartja továbbá a jogot, hogy bizonyos fizetési módokat csak bizonyos feltételek teljesülése esetén fogadjon el. A Társaság nem garantálja, hogy minden fizetési mód mindenkor elérhető.

8.5 Nem fogadjuk el a hozzánk küldött készpénzes pénzeszközöket.

8.6 A számlájára történő befizetésekkel és a számlájáról történő pénzfelvételekkel kapcsolatban csak olyan kártyákat és egyéb pénzügyi eszközöket használhat, amelyek érvényesek és jogszerűen az Ön tulajdonát képezik.

8.7 A pénz befizetésével vállalja, hogy a Számlájára történő befizetéseket nem vonja vissza, nem vonja vissza és nem törli más módon, és vállalja, hogy a ki nem fizetett befizetéseket visszatéríti és kártalanít minket.

KIFIZETÉSEK

9.1 Az Ön által a számlájáról felvehető összegnek lehetnek minimális és maximális korlátai, az Ön által használt fizetési módtól vagy a számlájára alkalmazott korlátozásoktól függően. Kizárólag arra a kártyára lehet pénzt felvenni, amelyet a Számlájához regisztrált, és amellyel pénzt helyezett el. A bankok szolgáltatási díjat számíthatnak fel a pénzfelvételekért, és azt a kifizetéskor levonják a számlájáról. A csekken történő kifizetés az Ön és nem egy harmadik fél nevére szólhat, és a csekket a nálunk regisztrált címére küldjük.

9.2 A számlájára befizetett összes kifizetésnek jóváírtnak kell lennie, és egyiket sem lehet visszaterhelni, visszafordítani vagy más módon törölni, mielőtt pénzt vehet fel a számlájáról.

9.3 Miután jóváhagytuk a pénzfelvételét, elegendő információt kell adnia nekünk arról, hogy a pénzösszegeket hogyan kell Önnek átutalni. Minden kifizetést csak ugyanarra a számlára utalunk át, ahonnan a számlájára befizetett pénzeszközök származnak, kivéve, ha bizonyított, hogy a fizetési mód elveszett vagy törölték. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a saját költségeinknek (beleértve a befizetések költségeit is) megfelelő összegű kezelési díjat számítsunk fel a be nem vetett pénzeszközök kivételeiért.

9.4 Felelős a nyereményei és veszteségei bejelentéséért a helyi adó- vagy egyéb hatóságoknak.

9.5 Fenntartjuk a jogot, hogy további információkat kérjünk bármilyen kifizetés előtt.

VISSZATARTOTT ESZKÖZÖK

10.1 A visszatartott pénzeszközök az teljes póker készpénz egyenlegének részét képezik, és az előző 72 órában elért pókernyereményeihez kapcsolódnak. Következésképpen a pókerülésekből származó nyereségek nem vehetők ki azonnal, hanem 72 órán keresztül az ügyfél pókertárcájában tartják őket. Annak ellenére, hogy ezek a pénzeszközök nem vehetők ki, a pókerasztalnál felhasználhatók.

10.2 Abban az esetben, ha a számláján vagy egy másik játékos számláján, amely bármilyen módon kapcsolódik az Önéhez, gyanús tevékenység/összejátszás történik, tudomásul veszi, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy az ilyen számlák és az ilyen összegek GGPokerhez való hozzáférését blokkoljuk, és a szükséges vizsgálat elvégzése és a számlán regisztrált adatok ellenőrzése érdekében határozatlan időre felfüggesszük a pénzeszközök kifizetésének használatát.

PROMÓCIÓK

11.1 Időről időre bónuszokat és/vagy promóciókat kínálhatunk, amelyekre külön feltételek vonatkoznak. A számláján jóváírt bónuszokat az ilyen feltételek betartásával kell felhasználni.

11.2 A jelen Feltételek és a bónusz- vagy promóciós feltételek közötti ellentmondás esetén és mértékében a bónusz- vagy promóciós egyedi feltételek az irányadóak.

11.3 Ha úgy véljük, hogy visszaél egy bónusszal vagy promócióval, vagy visszaélni próbál vele, valószínűsíthetően személyes hasznot húz egy bónusszal vagy promócióval történő visszaélésből, akkor saját belátásunk szerint megtagadhatunk, visszatarthatunk vagy megvonhatunk bármilyen bónuszt vagy promóciót. Megszüntethetjük a hozzáférését a Weboldalunkhoz és/vagy a Fiókjához. Ilyen körülmények között nem vagyunk kötelesek visszatéríteni a számláján látható, az eredeti befizetésén kívüli fennmaradó egyenleg összegét.

11.4 A GGPoker bármely promóciójában (továbbiakban Promóció) való részvétellel beleegyezik abba, hogy együttműködik az általunk esetlegesen használt reklám, marketing, reklámanyagokkal és tevékenységekkel. Továbbá beleegyezik abba, hogy kérésre (a) viseljen bármilyen GGPoker márkájú ruházatot vagy feliratot; és (b) kérésre aláírjon egy visszavonhatatlan felmentési nyilatkozatot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az adatait a Promócióval kapcsolatban felhasználjuk.

11.5 A GGPoker által szponzorált bármely eseményen vállalja, hogy nem visel vagy tesz ki harmadik fél márkajelzését vagy olyan cég reklámját, amely a GGPoker versenytársának tekinthető. Ha megszegi ezt a követelményt, fenntartjuk a jogot, hogy visszavonjuk az odaítélt nyereményt.

11.6 A GGPoker bármely promóciójában való részvétele tekintetében megerősíti, hogy a beküldött anyagok az Ön saját, eredeti munkái lesznek, és az ilyen anyagok nem sértik egyetlen személy vagy szervezet szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait sem.

FIÓKJÁNAK FELFÜGGESZTÉSE, KORLÁTOZÁSA VAGY MEGSZÜNTETÉSE

12.1 Anélkül, hogy korlátoznánk a rendelkezésünkre álló egyéb jogorvoslati lehetőségekre való hivatkozásunkat, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a számláját, vagy törölhetjük az Ön által megtett fogadásokat, eltávolíthatjuk a számláján lévő bónuszpénzeket és/vagy bármilyen más, általunk megfelelőnek ítélt intézkedést tehetünk, ha:

 • Azt gyanítjuk, hogy illegális vagy csalárd tevékenységet folytat a GGPoker használata során (beleértve azokat a körülményeket, amikor azt gyanítjuk, hogy megpróbálta manipulálni a GGPoker működését vagy a játékok rendes működését, vagy részt vett játékosok összejátszásában)
 • Azt gyanítjuk, hogy megszegi a jelen Feltételek vagy a Házirend bármely pontját;
 • Azt gyanítjuk, hogy olyan módon jár el, amely károsan befolyásolja az üzletmenetünket; vagy törvény kötelez bennünket erre.

12.2 Az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége abban az esetben, ha mi bármilyen okból megszüntetjük a számláját, az Ön által akkor esetlegesen birtokolt, nem vitatott számlaegyenlegének visszatérítése, feltéve, hogy Ön a jelen Feltételeknek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben eleget tett. További felelősségünk semmilyen formában nem áll fenn Önnel szemben.

12.3 A jelen Feltételek 16. és 17. bekezdései tartalmaznak további korlátozásokat, amelyek az Ön számlájára vonatkozhatnak rendszer-, kommunikációs vagy technológiai hibák vagy meghibásodások esetén.

BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK

13.1 Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleinknek biztonságos környezetben nyújtsunk élvezetes pókerélményt, és biztonsági eljárásokat és ellenőrzéseket működtetünk, hogy megvédjük ügyfeleinket és a GGPokert a csalástól és az összejátszástól. A GGPokeren szigorúan tilos bármilyen BOT vagy mesterséges intelligencia használata. Ennek a folyamatnak a részeként időnként ellenőrzéseket kívánunk végezni a számlákon és a játék(ok)ban való játékokon, és ez a számlák használatának felfüggesztését eredményezheti, amíg ezeket az ellenőrzéseket elvégezzük, valamint az ügyfelektől információkérést. Úgy véljük, hogy ügyfeleink és saját érdekeinknek is a legjobb, ha ezt a folyamatot működtetjük, és a részvétel feltétele, hogy minden ügyfelünk ezt tudomásul vegye és együttműködjön velünk ebben a tekintetben.

13.2 A játékosok csak a Biztonsági és Ökológiai Szerződés elfogadása után játszhatnak a GGPokeren. A Biztonsági és Ökológiai Szerződés tartalmazza a biztonsági ellenőrzések minden részletét, amelyeket azért végzünk, hogy a környezet biztonságos és tisztességes legyen minden játékos számára.

A WEBOLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TILTOTT HASZNÁLATA

14.1 Csalás vagy jogellenes magatartás

A Játékot csak törvényes célokra és törvényes módon lehet használni. Vállalja, hogy betartja a Játékra és a Játékban vagy a Játékon keresztül elhelyezett fogadásokra vonatkozó valamennyi alkalmazandó törvényt, jogszabályt és rendeletet. Minden fogadást a GGPoker felhasználói felületén keresztül kell megtenni.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármelyik játékost eltiltjuk a GGPoker bármely és minden játékában való részvételtől. Amennyiben a helyzet azt indokolja, befagyaszthatjuk a zsetonokat, érvényteleníthetjük a fogadásokat, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük bármely játékos számláját, akit bármilyen formában csalással gyanúsítanak (ami korlátozás nélkül magában foglalja az összejátszást vagy a szoftver vagy a Weboldal hibáinak kihasználását). Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy korlátozzuk a helyek számát és/vagy megtiltjuk a játékosoknak, hogy egy adott Játékban részt vegyenek, beleértve azt is, hogy két vagy több játékos ne játszhasson együtt ugyanazon a Játékon.

Fenntartjuk a jogot, hogy érvénytelenítsünk minden olyan fogadást, amelyet véletlenül a fogadások megtételére nyitva álló idő lejárta után fogadtak el, vagy amikor az eseményt már eldöntötték, vagy olyan szakaszban, amikor a játékosnak bármilyen utalása lehetett az eredményre. Ilyen körülmények között az eredeti tét összege visszakerül az ügyfél számlájára.

14.2 Kijátszás

Kifinomult saját technológiát fejlesztettünk ki és alkalmazunk, amelynek célja a Szolgáltatásokat vagy a póker szoftverünket csalárd módon vagy jogellenesen használó felhasználók felkutatása és azonosítása. Nem törhet be, nem férhet hozzá, nem próbálhat meg betörni, hozzáférni vagy más módon megkerülni biztonsági intézkedéseinket. Ha saját belátásunk szerint úgy véljük, hogy megszegi ezt a záradékot, azonnal megszüntethetjük a hozzáférését a Szolgáltatásokhoz és/vagy letilthatjuk a számláját.

JÁTÉKSZABÁLYOK

15.1 A játékban való részvételére a Weboldalon található Házirend vonatkozik. Különösen nem teheti meg azt a tétet, amely meghaladja az asztalon lévő zsetonok értékét a leosztás kezdetén. Csak a leosztások között szerezhet további zsetonokat. Ha egy leosztás során elfogynak a zsetonjai, az all-innek minősül. Játék közben nem vehet el pénzt az asztalról. Asztali fogadásoknál nem megengedett a pénz kivétele a játékból és a játék folytatása.

15.2 A játékosoknak tartózkodniuk kell az asztali beszélgetéstől, illetve a leosztás közbeni olyan beszélgetéstől, amely veszélyezteti az ellenfél kezét. Ez akkor is érvényes, ha a leosztásban játszik vagy a leosztást figyeli. A játékosok viselkedésének ezen aspektusával való ismételt visszaélés a játék felfüggesztését vagy végleges korlátozását vonja maga után.

15.3 A sértő nyelvezetet, illetve a játékkal összefüggésben általunk nem megfelelőnek ítélt egyéb viselkedést nem toleráljuk. Az általunk észlelt vagy a tudomásunkra hozott helytelen viselkedés vagy sértő nyelvhasználat gyors elbírálás alá esik, és a játékjog felfüggesztését vagy elvesztését, illetve az általunk saját belátásunk szerint szükségesnek ítélt egyéb intézkedést vonhatja maga után.

15.4 Teljes mértékben elfogadja, hogy a véletlenszám-generátor szoftver határozza meg a játékok összes eredményét.

15.5 Tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem zavarhatja, nem szakíthatja meg és nem kísérelheti meg megszakítani, illetve nem próbálhatja meg manipulálni a Weboldal működését vagy a GGPoker bármely játékának normál játékát. Az előbbiek be nem tartása a Weboldalról való kizárásához, valamint büntetőjogi és polgári jogi vizsgálatokhoz vezethet.

15.6 A játékok részletes szabályait az egyes játékok oldalán vagy a Házirendben itt találod.

SZERVERÖSSZEOMLÁS

16.1 Ha egy szerverösszeomlás során zsetonjai vannak egy asztalnál, a játék törlésre kerül, és az asztalnál lévő és játékban lévő összes zsetonja visszakerül a számlájára. Mi, kapcsolt vállalkozásaink, ügynökeink és licencadóink nem vállalnak felelősséget a játék késedelméből vagy megszakításából eredő veszteségekért, amelyek az elektronikus vagy mechanikus berendezések, a telefon, az internetkapcsolat vagy más kommunikációs eszközök meghibásodása, meghibásodása, megszakítása, miatt, vagy a szolgáltatásmegtagadási (DDOS) támadás vagy más rosszindulatú külső beavatkozás miatt, vagy bármely más olyan okból származnak, amely felett mi vagy ők nem gyakorolnak közvetlen ellenőrzést.

16.2 A rendszer-, technológiai vagy kommunikációs hiba esetén, amely az eredmények generálásával, a fogadások elszámolásával vagy a Játék vagy a Weboldal bármely más elemével kapcsolatos, nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az ilyen hibák miatt, és fenntartjuk a jogot, hogy az adott Játékkal kapcsolatos összes kapcsolódó fogadást és játékot érvénytelenítsük.

KASZINÓJÁTÉKOK LEKAPCSOLÁSA

 1. Ha a kaszinójátékok (pl. Blackjack, Baccarat, Rulett, CasinoPoker, Russian Poker, Sicbo, Dragon Tiger, Szerencsekerék) közben megszakad a kapcsolat, egyszerűen jelentkezzen vissza a fiókjába. A megszakadt játékot azon a ponton folytathatja, ahol megszakadt a kapcsolat. Függőben lévő tétje 90 napig megmarad, és a tétje törlésre kerül, és visszakerül az egyenlegére, ha a játék a megszakítástól számított 90 napon belül nem fejeződik be.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 1. A jelen Feltételek kizárólag a GGPoker, a Weboldal és a Játékok használatára adnak jogot, amíg a jelen Feltételek és az alkalmazandó licenc(ek) (ha van ilyen) érvényben vannak, és nem ruháznak át semmilyen tulajdonjogot a GGPoker, a Weboldal, a Játékok vagy bármely szellemi tulajdonunk tekintetében. Minden jog, jogcím és érdek, beleértve, de nem kizárólagosan a Weboldalon és a Játékokban lévő szerzői jogokat, szabadalmakat, üzleti titkokat vagy egyéb szellemi tulajdonjogokat, a mi kizárólagos tulajdonunk marad. A jelen Feltételek alapján Önnek nyújtott szolgáltatások, valamint az ilyen szolgáltatások teljesítése során készített egyéb adatok vagy anyagok, valamint a fentiekkel kapcsolatos minden jog, jogcím és érdek a mi tulajdonunkban marad.

A VERSENYEREDMÉNYEK NYILVÁNOSSÁGA

19.1 Azzal, hogy regisztrál a GGPoker versenyére, beleegyezik abba, hogy felhasználjuk játékadatait az online élő közvetítésben, az online közvetítésekben és minden más jövőbeni reklámban, amelyet a GGPoker a verseny befejezése után felhasználhat. A GGPoker minden versenyről beszámol a különböző online médiumokban és a közösségi média platformokon, és az eredmények közzététele tartalmazza a játékosok GGPoker becenevét, a versenyeken elért helyezéseket, a játszott leosztásokat és a kifizetett nyereményeket. Azonban nem használjuk nyilvánosan a játékosok valódi nevét vagy személyes adatait, kivéve, ha a játékosok írásos engedélyével rendelkezünk erre. A GGPoker által kiválasztott versenyek döntő asztalai az online médiában, például a Twitch platformon, a játék tényleges időpontjától számított 1 (egy) órás késleltetéssel, nyitott zárt kártyákkal közvetíthetők.

19.2. Egyes meghatározott versenyek esetében bele kell egyeznie abba, hogy valódi nevét nyilvánosságra hozzák, ha az ilyen versenyeken nyer díjat. Ha nem szeretné, hogy valódi nevét nyilvánosságra hozzák, akkor ne regisztráljon ilyen versenyekre a GGPokerben. Ezeken a speciális versenyeken a versenyre való regisztráció során egy felugró ablakban kérni fogjuk, hogy adja meg hozzájárulását az adatai közzétételéhez, és további megerősítést kérünk a valódi nevének megadásához.

KÁRTÉRÍTÉS

 1. Vállalja, hogy mentesíti és kártalanít minket és leányvállalatainkat, kapcsolt vállalkozóinkat, tisztviselőinket, ügynökeinket és alkalmazottainkat minden olyan harmadik féltől származó követeléssel szemben, amely a jelen Feltételek Ön általi megszegéséből, vagy bármely törvény vagy harmadik fél jogainak Ön általi megsértéséből, vagy a Weboldal és/vagy a Játékok Ön általi használatából ered, beleértve minden felelősséget vagy költséget, amely mindenféle és bármilyen jellegű követelésből, veszteségből, kárból (tényleges vagy következményes), perből, ítéletből, perköltségből és ügyvédi díjból ered. A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza a felelősségét a jelen Feltételek alapján Ön által nyújtott kártérítés tekintetében.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

21.1 Nem garantáljuk, hogy működésünk megszakításmentes vagy hibamentes lesz. Szolgáltatásainkat “ahogy van” és “ahogy rendelkezésre áll” alapon nyújtjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóság és a meghatározott célra való alkalmasság hallgatólagos garanciáit. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárunk minden olyan kifejezett vagy hallgatólagos Feltételt, garanciát, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt, amely a Weboldalra és a Játékra vonatkozik.

21.2 Az Önnel szembeni maximális felelősségünk a Weboldal Ön általi használatából eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely kérdésben a számláján jogszerűen lévő összeg és a vitatott fogadás tétjének összegére korlátozódik.

21.3 A GGIL (vagy bármelyik csoportjához tartozó vállalat tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, részvényesei vagy ügynökei) megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megvédjék a következők bármelyikével szemben:

 • bármilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlen, járulékos, következményes veszteség vagy kár, akár példamutató, akár büntető jellegű
 • bármilyen bevételkiesés
 • a közvetlen vagy közvetett nyereség elmaradása
 • a jó hírnév elvesztés
 • a szerződések elvesztése
 • a pénzhasználat elvesztése
 • bármely veszteség vagy kár, amely az üzletmenet megszakadásából ered vagy azzal bármilyen módon összefügg vagy bármilyen módon, akár kártérítési (beleértve, de nem kizárólagosan a gondatlanságot), szerződés vagy más módon a Weboldallal kapcsolatban, vagy a Weboldal használatával, használatának esetleges ellehetetlenülésével vagy a Weboldal használatának eredményeivel kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön számítógépes berendezéseit megfertőző vírusok okozta veszteségeket vagy károkat.

21.4 Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet vírus, elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás vagy más, technológiailag káros anyag okoz, amely megfertőzheti a számítógépét vagy mobil berendezését, számítógépes programjait, adatait vagy más tulajdonát képező anyagokat a Weboldal vagy a Játékok Ön általi használata vagy az azon vagy az ahhoz kapcsolódó bármely weboldalon található tartalom letöltése miatt.

21.5 Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely bármilyen természeti csapás, áramkimaradás, kereskedelmi vagy munkaügyi vita, bármely kormány vagy hatóság cselekménye, mulasztása, a távközlési szolgáltatások vagy hálózatok akadályozása vagy meghibásodása, a hozzáférés késedelme vagy megszakadása, az adatok nem vagy rosszul történő kézbesítése, a biztonsági hozzáférési adatainak jogosulatlan használata vagy bármely más, harmadik fél által okozott késedelem vagy meghibásodás miatt érheti. Ilyen esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy minden ilyen körülményből eredő fogadást érvénytelenítsünk, illetve szolgáltatásainkat töröljük vagy felfüggesszük, anélkül, hogy bármilyen felelősséget vállalnánk. Továbbá nem vállalunk felelősséget semmilyen berendezés meghibásodásáért, függetlenül attól, hogy az hol található vagy hol van, vagy hogy az a mi közvetlen irányításunk alatt áll-e vagy sem, amely megakadályozza a Weboldalunk működését, vagy megakadályozza, hogy kapcsolatba lépjen velünk.

21.6 A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem zárja ki a csalás, illetve a gondatlanságunkból eredő halál vagy személyi sérülés miatti felelősségünket.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TARTALOM

 1. Kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben a harmadik felek vagy kapcsolt vállalkozások által kínált információk vagy szolgáltatások tartalmáért vagy Ön általi használatáért, amelyek a Weboldalon keresztül (akár közvetlenül, akár más oldalakra vagy forrásokra mutató vagy onnan származó linkeken keresztül) hirdetnek, marketing tevékenységet végeznek vagy más módon tartalmat tesznek közzé, és nem állítható, hogy támogatjuk az ilyen hirdetések vagy információk tartalmát, és nem vállalunk garanciát az ilyen tartalmakra vonatkozóan.

ALVÓ SZÁMLÁK

23.1 A jelen Feltételek alkalmazásában “alvó számla” alatt minden olyan ügyfélszámla értendő, amelyre 12 (tizenkét) hónapos vagy annál hosszabb folyamatos időszak alatt (a) nem helyeztek el pénzt; vagy (b) nem vettek ki pénzt róla; vagy (c) nem indítottak el fogadást róla; vagy (d) nem számoltak el róla fogadást. Az ilyen alvó számlák tekintetében fenntartjuk a jogot, hogy minden hónap utolsó napján havonta £5 (vagy a fennmaradó egyenleg, ha a számlaegyenleg £5 alatt van) kezelési költséget számítsunk fel, amelyet utólagosan, bármikor a következő hónap 10 (tíz) munkanapján belül levonunk. Ezeket a díjakat az alvó számlák tekintetében addig kell fizetni, amíg a számla újra aktívvá nem válik, vagy egyenlege nem lesz nulla.

23.2 Ha a számlája alvó számlának minősül, és ezt követően további 12 (tizenkét) naptári hónapig alvó számlának minősül, a számlája „Elhagyott számlának” minősül és lezárásra kerül, és a számláján a lezárás időpontjában tartott készpénz teljes összege jótékonysági célra kerül felajánlásra.

23.3 Az alvó számlákkal kapcsolatban megőrzött személyes adatokat töröljük és megsemmisítjük, ha már nincs rájuk szükség.

FELELŐSSÉGTELJES JÁTÉK

 1. Elkötelezettek vagyunk a felelősségteljes játék támogatása mellett, mint az ügyfélgondozás és a társadalmi felelősségvállalás politikája mellett. Úgy véljük, hogy felelősségünk, hogy biztosítsuk, hogy élvezze a fogadási élményt az oldalunkon, miközben teljes mértékben tudatában vagyunk a problémás szerencsejátékkal kapcsolatos társadalmi és pénzügyi ártalmaknak. Kattintson ide a Felelősségteljes szerencsejáték útmutatóért.

24.1 Befizetési korlátok

A számla regisztrációját követően bármikor beállíthatja saját napi, heti és havi befizetési limitjeit. Ha növelni szeretné a befizetési limitjét, 24 órát kell várnia, majd az értéknövelést meg kell erősítenie, hogy azonnal hatályba léphessen. Ha elutasítja a növelést, a betéti limitje a korábban kiválasztott érték marad. További információkat a felelős játékkal kapcsolatos útmutatóról itt talál.

24.2 Önkizárás

Szeretnénk, ha mindenki élvezné a játékainkat. Ugyanakkor elismerjük, hogy egyes ügyfelek korlátozni szeretnék a játékot, vagy akár abba is hagynák azt. Ezért biztosítunk egy önkizárási lehetőséget, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy számlájukat 1 órától kezdve átmeneti időre, vagy sokkal hosszabb időre, akár 5 évre vagy véglegesen zárolják. Az önkizárási időszakot a „Pénztár” menün keresztül választhatja ki. Alternatívaként közvetlenül is kapcsolatba léphet ügyfélszolgálati ügyfélszolgálatunkkal a [email protected] e-mail címen.

Ha Önkizárás mellett dönt, nem jogosult semmilyen bónuszra vagy promócióra, amelyet az Önkizárás ideje alatt kínálunk. Az önkizárás választását követő két napon belül, amelyhez korábban kifejezett hozzájárulását adta, kizárjuk az általunk küldött marketinganyagokból is. További marketinganyagokat nem küldünk, amíg az önkizárási időszak le nem jár, és nem kéri, hogy visszatérhessen a Weboldalra.

Ha az önkizárást választja, a fiókja a kiválasztott időszak időtartamára lezárásra kerül, és a továbbiakban nem férhet hozzá a játékokhoz. A fennmaradó számlaegyenlegét a visszavonási szabályzatunknak megfelelően visszatérítjük.

Az önkizárás ideje alatt nem kísérelhet meg nálunk szerencsejátékot játszani, és nem vállalunk felelősséget semmilyen későbbi következményért vagy veszteségért (bárhogyan is okozta), amelyet elszenved vagy elszenved, ha további számlákon keresztül folytatja a szerencsejátékot, ahol módosította a regisztrációs adatait, vagy félrevezető, pontatlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy más módon próbálja megkerülni az önkizárást.

Ha úgy dönt, hogy az önkizárási időszak lejárta után újra megnyitja a számláját, akkor az [email protected] címen keresztül kell kapcsolatba lépnie az ügyfélszolgálattal. Ezután legalább 24 órás türelmi következik, mielőtt a fiókja aktívvá válik. Amíg a 24 órás türelmi idő tart, lehetőséget kap arra, hogy törölje az újraaktiválást.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy létezik olyan szoftver, amely megakadályozza, hogy az egyes számítógépek hozzáférjenek a szerencsejátékos weboldalakhoz vagy szolgáltatásokhoz, mint például: www.cyberpatrol.com vagy www.gamblock.com. Ha további információra vagy segítségre van szüksége a funkcióinkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a [email protected] címen.

A felelős szerencsejátékkal kapcsolatos további információkat itt talál.

ÜGYFÉLPANASZOK

25.1 Amennyiben a GGPokerben tett fogadásaival kapcsolatban bármilyen követelés vagy vita merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen, és a panaszt az ügyfélszolgálat munkatársához rendeljük.

25.2 Az első választ hétköznapokon 24 órán belül, hétvégén pedig 72 órán belül elküldjük az ügyfélnek.

25.3 Ha az ügyfél hét napon belül nem lép velünk újra kapcsolatba, a panaszt megoldottnak tekintjük.

25.4 Ha az ügyfél utólagos/következő kapcsolatfelvételre kerül sor, a panaszt a kijelölt ügyfélszolgálati képviselő hétköznapokon 24 órán belül, hétvégén pedig 72 órán belül újra megvizsgálja, majd vagy második választ küld, vagy a panaszt az osztályon belüli eljárásoknak megfelelően egy ügyfélszolgálati vezetőhöz továbbítja; és az ügyfélszolgálati osztály az osztályon belüli eljárásoknak megfelelően folytatja az ügyfélpanaszok feldolgozását mindaddig, amíg azok sikeresen meg nem oldódnak, vagy vitatottnak nem minősülnek.

25.5 Amennyiben nem sikerül megoldást találni, vagy elégedetlen az általunk elért megoldással, külső megoldást kérhet a Szerencsejáték Felügyeleti Bizottságtól a [email protected] e-mail címen.

IRÁNYADÓ JOG

 1. A Feltételekre a Man-sziget törvényei vonatkoznak, és azokat a Man-sziget törvényei szerint kell értelmezni.

EGYÉB

27.1. Ha egy illetékes bíróság bármely okból a jelen Feltételek bármely rendelkezését vagy annak egy részét végrehajthatatlannak, érvénytelennek vagy törvénytelennek találja, akkor a jelen Feltételek fennmaradó része továbbra is teljes mértékben hatályban marad, és úgy értelmezendő, hogy a felek szándéka a lehető legnagyobb mértékben érvényesüljön, ahogyan azt a világos nyelvezet tükrözi.

27.2 Elfogadja, hogy a jelen Feltételek következtében Ön és köztünk nem áll fenn vállalkozási, társulási, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat.

27.3 A jelen Feltételek szerinti bármely jogunk gyakorlásának elmulasztása nem keletkeztet, és nem tekinthető az ilyen jogról való lemondásnak vagy elvesztésének, illetve az ilyen jogokról való lemondásnak vagy elvesztésének a jövőben.

27.4 A jelen Feltételek képezik az Ön és köztünk a Játék használatára vonatkozó teljes megállapodást.

27.5 Az online szerencsejáték tartozások a Man-szigeten érvényesíthetők.

Jogi nyilatkozat

Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatások, a Szoftver vagy a Weboldal használatából eredő veszteségekért vagy károkért.  A Szolgáltatásokra, a Szoftverre vagy a Weboldalra vonatkozóan kizárunk minden garanciát, mivel azokat „ahogy van” alapon nyújtjuk.  Igyekszünk a Szolgáltatásokat, a Szoftvert és a Weboldalt a lehető legmagasabb színvonalon, valamint biztonságos és védett módon nyújtani, bár nem vállalunk garanciát arra, hogy a szolgáltatásnyújtás megszakítás nélkül vagy hibamentesen történik. Amennyiben bármilyen hibáról értesítést kapunk, mindent megteszünk a hiba időben történő kijavítása érdekében.  Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben, ha bármely kommunikáció vagy rendszer késedelmet vagy hibát szenved.  Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Szolgáltatásokat saját belátásunk szerint és anélkül, hogy az ilyen intézkedésről értesítenünk kellene, ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük, eltávolítsuk vagy módosítsuk. Nem vállalunk felelősséget az ilyen körülmények között felmerülő veszteségekért.  Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Szolgáltatások használatához a lakóhelye vagy a hozzáférés helye szerinti joghatóságon belül jogszerűen rendelkezik. Nem áll szándékunkban, hogy bárki olyan joghatóságból használja a Szolgáltatásokat, ahol az online szerencsejáték illegális. A Szolgáltatások vagy a Weboldal bármely joghatóságban való elérhetősége nem értelmezhető úgy, mint a Szolgáltatások vagy a Weboldal használatára vonatkozó ajánlat, felhívás vagy felkérés részünkről. Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokban való részvétele az Ön kizárólagos döntése, és hogy vállalja a Szolgáltatások használatának teljes kockázatát. Továbbá elismeri, hogy a Szolgáltatásokat vagy a Weboldalt nem tartja sértőnek, elfogultnak vagy illetlennek.